Dotychczas lekarze, którzy chcieli specjalizować się w zakresie chirurgii onkologicznej, mogli wybierać jedynie spośród trzech szpitali w województwie pomorskim. Należały do nich Szpital Morski im. PCK funkcjonującym w ramach  spółki Szpitale Pomorskie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Od 23 czerwca 2017 roku za zgodą konsultanta wojewódzkiego ds. chirurgii onkologicznej profesora Jacka Zielińskiego i przy poparciu profesora Janusza Jaśkiewicza, kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUM-ed, akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii onkologicznej przyznano oddziałowi chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Będą trzy miejsca szkoleniowe.

– Do tej pory mogliśmy szkolić lekarzy w dziedzinie chirurgii ogólnej, a teraz możemy również w dziedzinie chirurgii onkologicznej – mówi dr hab. Wojciech Makarewicz, lekarz kierujący oddziałem. –  Chorzy na nowotwory wymagają szczególnej opieki, a my staramy się, by mogli liczyć w kościerskim szpitalu na coraz szerszą i zawsze bardzo specjalistyczną pomoc. Wyraźnie widać profilowanie szpitala w kierunku onkologii, nasze działania – lekarzy, pracowników medycznych i zarządu – składają się w jedną spójną całość, bardzo pozytywną dla pacjenta onkologicznego – wyjaśnia.

Aby dołączyć do listy oddziałów przyjmujących lekarzy na specjalizacje, trzeba spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim na oddziale muszą być specjaliści chirurdzy onkolodzy czynnie wykonujący zawód, a liczba wykonywanych zabiegów powinna być odpowiednio wysoka. Ośrodek musi też mieć zaplecze z odpowiednią liczbą i jakością sprzętu medycznego. Otrzymanie akredytacji to duży prestiż dla oddziału oraz możliwość inwestowania w przyszłą kadrę lekarską.

 [-DOKUMENT_HTML-]

– Ścieżka specjalizacji jest od lat ta sama – twierdzi dr n. med. Piotr Woźniacki, asystent oddziału.  – Lekarz po stażu przechodzi przez postępowanie kwalifikacyjne w Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego. Są to kwalifikacje umożliwiające odbywanie specjalizacji z wybranej dziedziny medycyny. To droga otwarta zarówno dla lekarzy od razu po studiach, po obowiązkowym stażu, jak i dla tych, którzy chcą zrobić specjalizację z kolejnej dziedziny – dodaje.

Na oddziale chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej szpitala w Kościerzynie wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii gastroenterologicznej oraz z chirurgii endokrynologicznej. Przeprowadzane  są również zabiegi z zakresu chirurgii otyłości patologicznej. Wykonywany jest też pełen zakres zabiegów w obrębie gruczołu piersiowego, zabiegi oszczędzające pierś i pachę, rekonstrukcje jednoczasowe i odroczone, płaty uszypułowane, symetryzacja drugiej piersi.

Źródło: www.pomorskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]