4 lipca 2012 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie przedsiębiorstw branży farmaceutycznej z przedstawicielami chińskiego sektora farmaceutyczno-medycznego. Wizyta delegacji chińskiej w Polsce, której celem było nawiązanie kontaktów handlowych, odbyła się pod patronatem Ambasadora RP w Chińskiej Republice Ludowej. Organizację spotkania wsparły podmioty współpracujące w ramach Inicjatywy Go Global! Polish Pharma.

Spotkanie otworzył zastępca Sekretarza Generalnego KIG Jerzy Bujok, określając je jako jedno z wydarzeń, których celem jest promocja polskich przedsiębiorstw za granicą, a efektem powinno być nawiązanie relacji handlowych z partnerami z Chin.

Prezes Zarządu Grupy Adamed Maciej Adamkiewicz zaprezentował ideę powstania grupy Go Global! Polish Pharma podkreślając, iż polski przemysł farmaceutyczny rozwija się bardzo dynamicznie i nawiązanie relacji handlowych z partnerami z Chin z pewnością przyniesie pozytywne efekty dla obu stron.

Przewodniczący delegacji chińskiej Song Ruilin, Executive President, China Pharmaceutical Industry Research and Development Association przedstawił jej skład i podkreślił, iż Polska jest jednym z najbardziej rokujących krajów w Europie. Jego zdaniem, pogłębienie relacji przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej mogłoby polegać na prowadzeniu na terenie Chin badań klinicznych jak również współpracy przy wdrażaniu nowych innowacyjnych rozwiązań.
Kolejnymi gośćmi zabierającymi głos w dyskusji byli Bolesław Piecha – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia oraz Jan Kaźmierczak, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, członek Komisji Zdrowia.

W dalszej części spotkani głos zabrali przedstawiciele firm wchodzących w skład inicjatywy Go Global! Polish Pharma.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznać się z działalnością dwóch organizacji skupiających firmy farmaceutyczno-medyczne Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, INFARMA – reprezentowanego przez Pawła Sztwiertnia, Dyrektora Generalnego oraz Izby Gospodarczej Farmacja Polska, w imieniu której głos zabrała Irena Rej pełniąca funkcję Prezes Zarządu.

Wizyta delegacji chińskiej w Polsce odbywa się pod patronatem Ambasadora RP w Chińskiej Republice Ludowej oraz w ramach Inicjatywy Go Global! Polish Pharma. Celem wizyty będzie nawiązanie kontaktów handlowych z polskimi firmami z branży farmaceutycznej.

Źródło: www.kig.pl