Izba opublikowała swoje stanowisku w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zapisów zamieszczanych przez biegłych rewidentów w opiniach z przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych SP ZOZ-ów, w zakresie informacji dotyczącej osób zapewniających, iż sporządzone sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, czyli wskazywania jedynie kierownika jednostki jako organu odpowiedzialnego lub przywoływania jednocześnie z kierownikiem jednostki również członków rady społecznej czy też członków organu nadzorującego, 

Izba przedstawiła stanowisko Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów przygotowane w uzgodnieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

Cały artykuł www.podatki.abc.com.pl