Wówczas Fundusz kupił 89,71 procent udziałów Uzdrowiska Cieplice za kwotę 29 315 385 zł.  Wartość obecnej transakcji wyniosła 469 012,32 zł.

Uzdrowisko Cieplice jest częścią utworzonej w roku 2011 przez KGHM TFI Polskiej Grupy Uzdrowisk. Członkami grupy są także: Uzdrowisko Świeradów –Czerniawa sp. z o.o., Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU i Uzdrowisko Połczyn S.A. Większościowym właścicielem uzdrowisk jest KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, reprezentowany przez KGHM TFI S.A. Grupa oferuje szeroki zakres usług uzdrowiskowych opartych między innymi na unikatowych w skali kraju i Europy surowcach leczniczych.

Cieplickie złoża leczniczych wód termalnych jako jedyne w Polsce o temperaturze dochodzącej do 90C, wykorzystywane są w leczeniu schorzeń: narządu ruchu (reumatologia, ortopedia, neurologia, osteoporoza), układu moczowego (urologia, nefrologia), okulistyce. Uzdrowisko Cieplice jako jedyne uzdrowisko w Polsce leczy także balneologicznie schorzenia oczu.