28 sierpnia 2017 roku Komisja Europejska poinformowała o zgodności z unijnym prawem zapisów ustawy z 25 maja 2017 roku, która przywraca w Polsce kontrolę nad sprzedażą środków tzw. antykoncepcji awaryjnej.

Orzeczenie Komisji jest odpowiedzią na zapytanie, z jakim w lipcu 2017 zwróciły się do niej europosłanki: Terry Reintke, Malin Bjoerk i Maria Arena, które poprosiły o wyjaśnienie, czy przywrócenie takiej kontroli nad jedynym dostępnym tego rodzaju preparatem ellaOne jest zgodne z dyrektywą unijną 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

W zapytaniu posłanki powołały się badanie firmy Millward Brown, według którego dziewczęta poniżej 18. roku życia stanowiły niewielką grupę wśród nabywców preparatu ellaOne, a najczęściej kupowany był on przez kobiety w przedziale 25-30 lat (45 procent).

Po rozpatrzeniu zapytania Komisja Europejska udzieliła odpowiedzi, w której wyjaśnia, że w świetle art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE państwa członkowskie mogą dowolnie ograniczyć obrót produktami antykoncepcyjnymi i wczesnoporonnymi na swoim terytorium, a nawet zakazać go.

Decyzja Komisji Europejskiej ze stycznia 2015 roku, zezwalająca na obrót tym środkiem bez recepty na terytorium Unii, nie miała wpływu na obowiązywanie wspomnianego przepisu dyrektywy. Komisja podkreśliła również, że po uchwaleniu ustawy z maja br. Polska, czyniąc zadość wymaganiom formalnym, powiadomiła Komisję Europejską o skorzystaniu z zasady wyrażonej w art. 4 ust. 4 dyrektywy. (pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]