Unikalną cechą urządzenia EXHALYZER® D jest możliwość powtarzalnej diagnostyki również u pacjentów niewspółpracujących, w tym niemowląt i małych dzieci. Dzięki temu pojawiła się możliwości przeprowadzania bezinwazyjnych badań w najmłodszej grupie pacjentów. 

Do chwili obecnej w Polsce nie było takiego rozwiązania. Powszechnie dostępne badania czynnościowe układu oddechowego, takie jak na przykład spirometria, pomimo dużej wartości diagnostycznej nie były łatwe do przeprowadzenia u najmłodszych. Wynikało to głównie z trudności we współpracy z małymi pacjentami. W celu przeprowadzenia diagnoz u niemowląt i małych dzieci stosowano zwykle badania obrazowe, takie jak tomograf komputerowy, które najczęściej wymagały podania środków usypiających.

Innowacyjny system polega na badaniu wydychanego powietrza po wcześniejszym podaniu do oddychania specjalnego gazu. Metoda ta pozwala wykryć nieprawidłowości już we wczesnych etapach wielu schorzeń pulmonologicznych i dlatego  ułatwia szybkie rozpoczęcie właściwego leczenia. Tym samym poprawia jakość życia, odsuwa w czasie okres niewydolności oddechowej i trwałego inwalidztwa oraz umożliwia właściwe monitorowanie procesu chorobowego. To wszystko przy jednoczesnym ograniczeniu obciążających badań z użyciem promieni rentgenowskich oraz środków usypiających.

Ta nowoczesna diagnostyka układu oddechowego została zaakceptowana przez Amerykańskie (ATS) i Europejskie (ERS) Towarzystwo Chorób Płuc. Jest bezpieczna i nieobciążająca dla organizmu. Do chwili obecnej nie była stosowana w Polsce. Teraz stanowić będzie ogromne wsparcie dla pediatrii i pulmonologii. Ułatwi przebieg bezinwazyjnej diagnostyki i monitorowania całego procesu leczenia najmłodszych pacjentów oraz osób, u których do tej pory badania układu oddechowego były niemożliwe do wykonania. Stanowić będzie również alternatywną metodę dla dorosłych.

Dowiedz się więcej z książki
Dziecko - pacjent i świadczeniobiorca. Poradnik prawny
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł