W nowym biuletynie znalazły się informacje na temat bieżących działań podejmowanych w Projektach Centralnych, rozwiązań testowanych w ramach Integracji Prototypów IKP i e-Recepty oraz szczegółów realizacji części IV Projektu P1. W sekcji ”Okiem Pacjenta” Pani Rzecznik Praw Pacjenta informuje o współpracy z Centrum w kontekście realizowanego Projektu P1, mającej na celu wypracowanie i stworzenie jak najkorzystniejszych rozwiązań i skutecznej ochrony praw pacjentów.

Na uwagę zasługują również artykuły ekspertów: Pana Tomasza Zielińskiego, lekarza opisującego swe doświadczenia w związane z komputeryzacją własnej placówki medycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na temat budowanego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie na skalę całego województwa.

Do Usługodawców skierowane zostały w szczególności artykuły mówiące o zaleceniach dotyczących wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), podpowiadamy również na temat źródeł finansowania projektów w obszarze e-Zdrowia oraz informujemy o opublikowanym dokumencie prezentującym podejście do klasyfikacji EDM.


Aktualne Wydanie Biuletynu informacyjnego do pobrania:
Opracowanie: Robert Kuczyński, http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=Ymk/MjM

Źródło: www.csioz.gov.pl