W zakresie listy aptecznej dla 2 produktów nastąpił spadek cen detalicznych odpowiednio o 5,67 zł dla leku zawierającego omeprazol oraz o 11,34 zł dla leku zawierającego kandesartan, dla 174 produktów (182 pozycji wykazu) nastąpił spadek poziomu dopłaty pacjenta od 9,41 zł do 1 grosza, a dla 107 produktów (121 pozycji wykazu) nastąpił wzrost poziomu dopłaty pacjenta od 1 grosza do 7,91 zł.
Minister Zdrowia wydał również obwieszczenia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu (Dz. Urz. MZ. poz. 53). Dotyczy ono leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są stosowane w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych innych niż programy lekowe i chemioterapia oraz niebędących produktami dostępnymi w aptece na receptę. Opublikowane obwieszczenie określa urzędowe ceny zbytu dla leków zawierających baklofen.
Nowa lista refundacyjna będzie obowiązywała od 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.dziennikmz.mz.gov.pl