Prototyp wszczepionego w ramach badań przedklinicznych stentu powstał w rekordowo krótkim czasie zaledwie 9 miesięcy od podpisania umowy konsorcjum.

Projekt realizuje konsorcjum podmiotów, których liderem jest CBR AHP a współwykonawcami polska firma Balton, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej oraz firma Innovations for Heart and Vessels. 
 
Celem programu jest stworzenie pierwszego polskiego, całkowicie biodegradowalnego, uwalniającego lek stentu do naczyń wieńcowych o cienkim profilu przęsła. Stent taki zachowuje się w sposób bardziej naturalny i goi się lepiej niż dostępne obecnie na rynku stenty  o grubym profilu przęsła, przez co jest znacznie lepiej tolerowany przez żywy organizm. 

- Nasz stent jest tzw. kopolimerem, co nadaje mu większą wytrzymałość i dzięki temu może być nieco cieńszy. Naturalnie się rozszerza i jest bardziej elastyczny niż stenty metaliczne, a proces jego wchłaniania do organizmu jest bardziej kontrolowany. Po około 2 latach, po spełnieniu zadania, jakim jest udrożnienie naczynia i uwolnienie leku, nie pozostawi żadnego śladu w ciele pacjenta. Daje to duże nadzieje na minimalizację ryzyka późnych powikłań takich jak zakrzepica czy zawał serca u ludzi – tłumaczy doc. Piotr Buszman, kierownik programu „Apollo”, wicedyrektor ds. badań przedklinicznych CBR AHP. 
- Jeśli testy w modelu zwierzęcym dadzą pozytywne rezultaty, będzie można zacząć planować badania kliniczne, a po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu, ich seryjną produkcję i wprowadzenie na rynek – mówi doc. Buszman. 

Naukowcy chcą, aby po zakończeniu wszystkich badań ten innowacyjny stent był łatwo dostępny nie tylko dla chorych w Polsce, ale również za granicą. Jego zaletą ma być przystępna cena. Obecnie na światowym rynku dostępne są tylko trzy tego typu wyroby medyczne, których koszt mieści się w granicach od 2 do 3,5 tys. zł za sztukę. 

Zabieg przeprowadzony został w pracowni doświadczalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland, która została kilka lat temu wyremontowana i doposażona dzięki środkom unijnym pozyskanym w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - PO IG 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”. 

Projekty realizowane w CBR AHP umożliwiły wprowadzenie do praktyki klinicznej wielu przełomowych rozwiązań i wyrobów medycznych m.in.: pierwszego polskiego stentu wieńcowego wykonanego ze stali nierdzewnej 316L „Chopin”, stentu wieńcowego wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „KOS”, pierwszego stentu uwalniającego lek antyproliferacyjny – paklitaksel z powierzchni polimeru biodegradowalnego, powłoki „Shellak” stosowanej na powierzchni stentów i balonów, stentu wieńcowego z cienkimi przęsłami wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego „Coflexus” oraz stentu wieńcowego Alex uwalniającego sirolimus. Wśród najnowszych projektów prowadzonych przez CBR wymienić można program hybrydowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przeprowadzany u pacjentów z zaawansowaną, wielonaczyniową chorobą wieńcową, zabieg przezskórnej annuloplastyki mitralnej stosowanej do łagodzenia objawów niewydolności serca, zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic wykonaną z osierdzia końskiego czy zabieg pierwszego polskiego cewnika balonowego powlekanego lekiem (PAX®, Balton), stosowanego w leczeniu chorób naczyń.