W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny stwierdził między innymi,  że z uwagi na trwający spór pomiędzy Grupą Nowy Szpital i powiatem giżyckim obecność zarządcy przymusowego ma na celu stabilizowanie i klarowne określenie sytuacji zarządczej w Szpitalu Giżyckim sp. z o.o.  Zdaniem Sądu atmosfera konfliktu oraz kolejne działania podejmowane przez powiat giżycki czyli  powołanie Anetty Gaweł na stanowisko dyrektora zarządzającego jeszcze dobitniej unaoczniają zasadność udzielonego zabezpieczenia poprzez umożliwienie czuwania nad prawidłowym działaniem szpitala przez zarządcę przymusowego. Równolegle Sąd Odwoławczy nie dostrzegł żadnych zagrożeń dla działalności szpitala ze strony zarządcy przymusowego.

Poza tym Sąd Rejonowy w Olsztynie na wniosek Grupy Nowy Szpital zdecydował  o konieczności zabezpieczenia udziałów w spółce Szpitala Giżyckiego. To oznacza, że powiat giżycki nie może sprzedawać ani obciążać udziałów Szpitala Giżyckiego, należących zgodnie z umową do Grupy Nowy Szpital.  

Czytaj: Giżycko: starostwo wypowiedziało umowę dzierżawy szpitala >>>

Zgodnie z umową zawartą między powiatem i Grupą Nowy Szpital, po 5 latach, 67 procent. udziałów w spółce Szpital Giżycki, powiat miał przekazać Grupie. 26 marca 2015 roku powiat giżycki wypowiedział umowę dzierżawy spółce. W związku z informacjami o możliwości przekazania udziałów w Szpitalu, Grupa Nowy Szpital zdecydowała o oddaniu sprawy do sądu.