W środę 3 listopada 2015 olsztyński Sąd Okręgowy przeprowadził ostatnie czynności w jednym ze sporów sądowych o giżycki szpital, jaki toczą ze sobą starostwo powiatowe w Giżycku i operator placówki - Grupa Nowy Szpital. Sąd chciał zamknąć przewód sądowy w sporze, który dotyczył tego, kto ma kierować placówką. Przed formalnym zamknięciem sprawy sędzia oddaliła wszystkie wnioski dowodowe zgłoszone zarówno przez Grupę, jak i przez starostwo. Chodziło o przesłuchiwanie świadków i powoływanie biegłych.

Sędzia argumentowała, że sąd dysponuje w tej sprawie bardzo szerokim materiałem dowodowym, którym są dokumenty, w tym pisma, jakie wymieniały między sobą starostwo i Grupa, zanim sprawa trafiła do sądu. W ocenie sądu dokumenty, które już są w aktach, wystarczą do osądzenia sporu.
 

W związku z tym pełnomocnik Grupy uznał, że sąd nie jest bezstronny i złożył wniosek o zmianę sędziego. Wniosek taki automatycznie zablokował dalsze prowadzenie sprawy. Teraz inny sędzia musi rozpoznać wniosek. Jeśli sprawa trafi do innego sędziego ten będzie musiał od nowa poznawać przyczynę sporu i poznać dokumenty.

Spór pomiędzy Grupą Nowy Szpital, a starostwem wybuchł publicznie na początku roku 2015, kiedy to 45 lekarzy opublikowało w lokalnych mediach alarmujący list. Napisano w nim, że placówka jest w złej kondycji i "pogrąża się do niechybnego upadku". Wskazano, które sprzęty są niesprawne, zepsute; podano, że na niektórych oddziałach wyposażenie "pochodzi chyba jeszcze z UNRRY".
 

W lutym 2015 powiatowi radni jednogłośnie przyjęli na sesji stanowisko, w którym rekomendowali zarządowi powiatu rozwiązanie umowy z Grupą Nowy Szpital. Formalnie starostwo wręczyło wypowiedzenie umowy Grupie pod koniec marca 2015. W odpowiedzi na to Grupa skierowała sprawę do sądu.
Obecnie szpital jest spółką prawa handlowego, w której 100 procent udziałów ma powiat.

W 2014 roku giżycki szpital przyjął ponad 46 tysięcy pacjentów. Pełni rolę szpitala powiatowego, ale na oddziałach, między innymi urologii, ortopedii czy zakaźnym leczą się mieszkańcy całej wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.(pap)