Wycofany został produkt o numerze serii: 14957 i dacie ważności: 08.2020.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Alfa Wassermann S.p.A. , Włochy.

16 października 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu podanej serii produktu. Decyzja została podjęta w związku z faktem, iż część opakowań serii jest oznakowana w języku słowackim.

W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął powyższą decyzję.

Źródło praktycznej informacji na temat prawa farmaceutycznego oraz wynikających z niego obowiązków właścicieli aptek stanowi produkt LEX Apteka. Udostępnia on również komentarze ekspertów, a także daje możliwość zadawania pytań.

LEX Apteka można bezpłatnie przetestować: www.produkty.lex.pl/apteka