Decyzja dotyczy produktu o numerze serii: 01ZB0317 i dacie ważności: 03.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym są Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

29 września 2017 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanej serii produktu leczniczego Tobrosopt-DEX. Przyczyną wycofania było uzyskanie w próbie stabilnościowej i archiwalnej wyniku poza specyfikacją dla parametru: zawartość deksametazonu.

Źródło: www.gif.gov.pl

 

 [-OFERTA_HTML-]