Decyzja dotyczyła następujących serii produktu:

Numer serii: A14977/01, data ważności: 07.2018
Numer serii: A15142/01, data ważności: 08.2018
Numer serii: A16037/01, data ważności: 10.2018

Podmiotem odpowiedzialnym jest Bayer sp. z o.o.

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu podanych  serii produktu Tabcin Trend. Przyczyną decyzji było stwierdzenie wady jakościowej polegającej na pękaniu kapsułek.

Źródło: www.gif.gov.pl