Swissmed wynajął od Gdańska nieruchomość gruntową przy ulicy Wileńskiej 46. Na terenie tym powstanie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne, które będzie oferowało usługi opiekuńcze dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30-tu miesięcy.

Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,7336 ha. Gmina oddała spółce nieruchomość w odpłatne użytkowanie do 9 września 2020 roku. Jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 5 lat, gmina zobowiązała się do przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat.

Planowane Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny oraz składać się będzie z Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującym usługi aktywności fizycznej seniorów, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia, oddziału szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych, poradni podstawowej opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację, przedszkola niepublicznego z dwoma oddziałami, w tym oddział sprofilowany na rehabilitację dzieci, oraz wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenia o powierzchni około 50 m kw. z przeznaczeniem na cele społeczne.

Swissmed prowadzi w Gdańsku 4 placówki: szpital przy ulicy Wileńskiej oraz przychodnie wielospecjalistyczne przy ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku, przy Armii Krajowej w Gdyni i w Pruszczu przy ulicy Wita Stwosza. Oferuje konsultacje specjalistyczne, zabiegi operacyjne, diagnostykę, opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację. Sprzedaje abonamenty indywidualne oraz dla firm. We wrześniu 2014 r. Swissmed otworzył Centrum Opieki i Rehabilitacji Seniora, które mieści się w wydzielonych pomieszczeniach szpitala przy ulicy Wileńskiej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.swissmed.com.pl, stan z dnia 17 września 2015 r.