Prace nad projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa trwały wiele miesięcy. Kolejny, zmieniony projekt pojawił się w maju tego roku, ale resort wycofuje się także z tych rozwiązań. – Największą zmianą jest odejście od Agencji Restrukturyzacji Szpitali, która miała wziąć na siebie ciężar przeprowadzenia reform. Można więc powiedzieć, że pomysł uchwalenia tej ustawy upadł. Trzeba też pamiętać, że duża część finansowania, w tym Agencji Restrukturyzacji Szpitali opierała się na Krajowym Planie Odbudowy (KPO), a tych pieniędzy nie ma – mówi Jerzy Gryglewicz, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Czytaj w LEX: Reforma szpitalnictwa krok po kroku >>>

 

Kategoryzację zastąpi klasyfikacja

Szczegóły nowego projektu, który nie został jeszcze opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia, przedstawili uczestnicy konferencji „Zmiany w ochronie zdrowia w 2022 r.”, zorganizowanej w czwartek 29 września przez Wolters Kluwer Polska i Uczelnię Łazarskiego. 

Piotr Magdziarz, partner zarządzający i założyciel Formedis Medical Management & Consulting poinformował, że zapoznał się z nowym projektem Ministerstwa Zdrowia, który w najbliższym czasie ma zostać opublikowany przez resort.

Jak podkreślił, w nowym projekcie resort zdrowia zrezygnował z kategoryzacji szpitali (A, B, C, D). Proponuje zastąpić ją klasyfikacją szpitali (I-IV). Szpitale w klasie I, czyli w dobrej kondycji finansowej, będą mogły tworzyć plan rozwojowy, podobnie jak szpitale klasy II. Szpitale III klasy będą mogły tworzyć plan naprawczo-rozwojowy, a szpitale IV klasy będą musiały stworzyć plan naprawczo-rozwojowy, który będą musiały zrealizować. – Klasyfikacji szpitali będą służyć te same wskaźniki, co w pierwszym projekcie ustawy o modernizacji szpitali – powiedział Piotr Magdziarz.

Czytaj w LEX: O tendencjach (re)centralizacyjnych w ochronie zdrowia - doświadczenia państw nordyckich >>>

Czytaj w LEX: Zarządzanie jakością w szpitalu krok po kroku >>>

Zamiast agencji – fundusz modernizacji

Zgodnie z tymi nowymi propozycjami, Agencję Restrukturyzacji Szpitali zastąpi Fundusz Modernizacji i Poprawy Efektywności Szpitalnictwa. – Fundusz w stosunku do agencji będzie miał bardzo zawężony zakres kompetencji. W szczególności nie będzie mógł wpływać bezpośrednio na działalność operacyjną szpitali, a w przypadku szpitali klasy IV, odpowiadającej kategorii D, nie będzie mógł zmienić dyrektora czy prezesa zarządu szpitala. Będzie się skupiał na finansowaniu opracowania planów rozwojowych lub naprawczo-rozwojowych, a następnie wspomaganiu szpitali w ich realizacji, przeznaczaniu finansowania na rozwój kompetencji kadry kierowniczej szpitali oraz przekazywaniu środków na przeprofilowanie tych szpitali – relacjonował ekspert.

 

 

Przeprofilowanie ma dotyczyć głównie szpitali klasy IV.  – W projekcie ustawy cały czas jest mowa, że wszystkie podmioty szpitalne są zobowiązane, by dostosować swoją działalność do potrzeb regionalnych, czyli zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych – dodał.

Fundusz będzie także dysponował środkami na wsparcie podmiotów szpitalnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.  – W pierwszym projekcie ustawy były wskazane określone środki, którymi miała dysponować agencja. Natomiast w tym projekcie nie ma takiego zapisu. Nie wiadomo więc, jakie środki i w jakim okresie Fundusz będzie miał do dyspozycji – zastrzegł.

Czytaj w LEX: Biznesplan w działalności medycznej. Podstawowy instrument we współczesnym kierowaniu organizacją opieki zdrowotnej >>>

 


Nowe zasady kwalifikacji do sieci szpitali

Kwalifikacja do sieci szpitali będzie się odbywać raz na cztery lata. – Szpital będzie mógł być kwalifikowany do sieci szpitali nawet tylko w ramach jednego profilu kwalifikującego. Może być więc tak, że szpital, który prowadzi 10 oddziałów, tylko w ramach jednego oddziału znajdzie się w sieci – poinformował.

Czytaj w LEX: Sieć szpitali - zasady kwalifikacji >>>

Profile zabiegowe będą musiały osiągnąć odpowiedni wskaźnik operatywy obliczany na podstawie liczby pacjentów, którym wykonano zabiegi, w stosunku do ogólnej liczby pacjentów.  Wartości wskaźników mają zostać określone w rozporządzeniu. – Podobnie w odniesieniu do położnictwa i ginekologii określona ma zostać wymagana minimalna liczba porodów, aby szpital mógł zostać zakwalifikowany w tym profilu do sieci – dodał Piotr Magdziarz.

Czytaj w LEX: Zasady współpracy w placówce opieki medycznej w celu zapewnienia jakości >>>

Najpierw prezes NFZ będzie ogłaszał klasyfikację szpitali do klasy I, II, III, IV, a następnie będzie ogłaszał profile, w których szpital został zakwalifikowany do sieci szpitali. Jeśli szpital ma 10 oddziałów i tylko jeden zakwalifikuje się to sieci szpitali, to będzie na nim prowadził działalność w trybie hospitalizacji tzw. ostrej, a na pozostałych, będzie miał umowę z NFZ przez okres pierwszych czterech lat tylko na hospitalizację planową i chirurgię jednego dnia.

Inne propozycje: SOR, kwalifikacje dyrektora, pokrycie strat szpitala

Zgodnie z projektem nocna i świąteczna opieka zdrowotna ma być realizowana głównie w tych szpitalach, które posiadają SOR. Projekt ustawy przewiduje też, że jeżeli będzie to niewystarczające na danym obszarze, to także inne szpitale, nie posiadające SOR, będą mogły realizować te świadczenia.

Czytaj w LEX: Lipcowe zmiany w finansowaniu POZ, SOR, NiŚOP oraz izb przyjęć >>>

Projekt nie zakłada także wymagań kwalifikacji dyrektorów szpitali i prezesów zarządu, które były w pierwszym projekcie. - Będzie natomiast obowiązek, aby kierownik podmiotu szpitalnego dwa razy do roku uczestniczył w szkoleniu. W terminie do 15 stycznia trzeba będzie przedstawić w tej sprawie zaświadczenie.  - Nie jest jednak określone, jakiego rodzaju ma to być szkolenie – zastrzegł Piotr Magdziarz.

Projekt proponuje rozwiązania, które umożliwią podmiotowi tworzącemu pokrycie straty szpitala do wyznaczonej kwoty.