Działdowo: dofinansowanie projektu e-usług dla szpitala
\\

Projekt "E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej" otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Koszt projektu to 723.313 zł.

Przyznane dofinansowanie ma wartość 614.816 złotych.

W ramach projektu działdowski szpital zakupi sprzęt i system informatyczny. Nowe serwery i macierze zapewnią większą stabilizację i bezpieczeństwo systemu. Wdrożenie systemu informatycznego HIS (Hospital Information System) wraz z modułami: laboratorium oraz e-usługi, zapewni kompleksową obsługę placówki.

System umożliwi prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, oraz wymianę danych z innymi jednostkami medycznymi w celu lepszej i szybszej diagnostyki. Dzięki powiązanej z systemem HIS platformie informacyjnej stworzona zostanie możliwość rejestracji do poradni w trybie on-line. Pacjenci będą mieli dostęp do swojej historii choroby oraz do wyników badań. W budynkach SPZOZ w Działdowie ustawione zostaną dwa info-kioski, przy których pacjenci uzyskają podstawowe informacje o placówce, oferowanych usługach medycznych, profilaktyce zdrowotnej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.spzoz-dzialdowo.pl, stan z dnia 7 października 2014 r.

\
Data publikacji: 7 października 2014 r.