Obecny prezes wygrał konkurs ogłoszony przez ministra zdrowia w marcu 2015 roku..

Wojciech J. Matusewicz pracuje w Agencji od 23 kwietnia 2008 roku, najpierw jako dyrektor, a od 5 stycznia 2010 roku jako prezes Agencji. Drugą już kadencję na tym stanowisku rozpocznie 1 lipca 2015 roku.

Czytaj: Trzech kandydatów na prezesa AOTMiT >>>

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pod obecną nazwą działa od 1 stycznia 2015 (przedtem jako Agencja Oceny Technologii Medycznych). Taryfikacja świadczeń to nowe zadania Agencji, które wynikają z nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 roku. 

10 czerwca 2015 roku została powołana Rada ds. Taryfikacji.

Czytaj: Powołano Radę ds. Taryfikacji>>>