Zgodnie z par. 4 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń w związku z epidemią osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu, podda się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby.  Następny punkt mówi, że przepisu tego nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Tyle, że jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich nie do wszystkich. Eksperci zaś zwracają uwagę, że należałoby doprecyzować, że przywilej zwolnienia z kwarantanny przysługuje, o ile minęły pełne dwa tygodnie od podania drugiej dawki (lub pierwszej w przypadku preparatów jednodawkowych).

 

Zaszczepiony dwoma dawkami na kwarantannie

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na niezgodnie z prawem objęcie obowiązkiem odbycia kwarantanny domowej w związku z wykryciem wirusa u żony skarżącego. - Koronawirusem zakaziła się żona, a mąż został objęty kwarantanną domową, mimo że już w styczniu przyjął dwie dawki szczepionki przeciw COVID19. Choć przesłał drogą elektroniczną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w M. odpowiednie poświadczenie, inspekcja sanitarna nie zwolniła go z obowiązku kwarantanny – pisze RPO. Dlatego rzecznik zwrócił się do sanepidu w M. o zbadanie sprawy i wyjaśnienie powodów, dla których skarżący został objęty obowiązkiem kwarantanny, a także wskazanie przyczyn niezwolnienia go z tego mimo przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu. Czy taka osoba powinna stosować się do kwarantanny?

Lepiej nie zadzierać z Sanepidem

Zdaniem prawników bezpieczniej jest wykonać decyzję Sanepidu. Dlaczego?  Zgodnie z art. 15 zzzn ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku kwarantanny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 tys. złotych. – Opisana sprawa wydaje się być wygrana, ale decyzje administracyjne podlegają egzekucji w ciągu 7 dni niezależnie od tego, ukarany się od niej odwoła. Pytanie, czy jest sens ryzykować? – wyjaśnia prof. Robert Suwaj, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal. - Na miejscu organu wstrzymałbym się z egzekucją, bo potem trzeba by zwrócić pieniądze z odsetkami. Nie ma jednak pewności, że tak się stanie – dodaje profesor i zwraca uwagę na jeszcze jeden problem.

Kiedy osoby zaszczepione powinny być zwolnione i z kwarantanny, i z izolacji

– Rozporządzenie jest nieprecyzyjne. Mówi tylko o osobie zaszczepionej, czyli zgodnie z par. 3  takiej, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia preparatem, który został dopuszczony do obrotu UE. Pojawia się jednak pytanie, czy na pewno można zwolnić z kwarantanny tuż po drugiej dawce. Trzeba doprecyzować czym jest zaszczepienie, czy chodzi o odporność, czy jak obecnie jedynie o spełnienie formalnego warunku. Bo jak czytam informacje i ulotki odporności nie uzyskuje się z dniem przyjęcia drugiej dawki – mówi prof. Suwaj. Zgodnie bowiem z informacjami o szczepionkach, te zaczynają skutecznie działać dopiero po 14 dniach od podania drugiej dawki. Dlatego w lutym amerykańska Agencja Ochrony Zdrowia (CDC) opublikowała zalecenie, zgodnie z którymi tylko osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, nie muszą być poddawane kwarantannie po kontakcie z koronawirusem. Według kryteriów CDC „całkowicie zaszczepiony” oznacza , że minęły co najmniej dwa tygodnie od chwili, gdy dana osoba otrzymała drugą dawkę szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej.

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie także uważa, że należy doprecyzować od kiedy dokładnie szczepienie zwalnia z kwarantanny. - Zgadzam się z zaleceniami CDC i definicją skutecznego zaszczepienia. Kwarantanna nie powinna dotyczyć osób po upływie dwóch tygodni od drugiej dawki szczepionki (lub jednej w przypadku szczepionek jednodawkowych). Badania potwierdzają, że szczepionki zmniejszają transmisję wirusa, np. Vaxzevria AstraZeneca o 70 proc., podobnie Pfizer – kwituje prof. Szuster-Ciesielska. 

Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem każda osoba skierowana na test przeciwko Covid-19 zostaje objęta kwarantanną, a w przypadku pozytywnego wyniku - izolacją. Fakt, że ktoś jest skutecznie zaszczepiony nie ma tu znaczenia. 

Szczepienie z automatu powinno blokować wystawienie decyzji o odosobnieniu

Co więcej, zdaniem profesor Sanepid powinien mieć z automatu wgląd do bazy osób zaszczepionych, by unikać biurokratycznej mitręgi.  Dziś zaświadczenie o zaszczepieniu muszą często sami przesłać do sanepidu. Podobnie uważa prof. Suwaj.  - Osoby skutecznie zaszczepione powinny wyświetlać się w bazie, do której dostęp ma Sanepid i na bazie której wystawia decyzje o objęciu kwarantanną czy izolacją. Wobec nich nie powinno być możliwości kierowania na odosobnienie - mówi prof. Suwaj. Tymczasem, jak pisaliśmy w Prawo.pl, nawet negatywny wynik testu na Covid-19, który trafia do EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski, która jest wykorzystywana do centralnego ewidencjonowania testów) nie zawsze zwalania z kwarantanny.