W tym samym czasie Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych dwa projekty rozporządzeń poszerzające prawo do diagnostyki profilaktycznej w kierunku wykrycia określonych nowotworów. Chodzi o nowelizacje: rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Czytaj również: Jak długo ważne jest skierowanie do poradni specjalistycznej? 

 

Rak jelita grubego na celowniku

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych sprawi, że kolonoskopia będzie finansowana bezpośrednio z Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawo do badania będą miały osoby w wieku:

  • 50–65 lat;
  • 40–49 lat, którzy posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego

Resort szacuje, że z programu może skorzystać ok. 128 tys. osób, a NFZ na jego realizację ma mieć zaplanowane 82,4 mln zł. - Kolonoskopia przesiewowa zapewni nie tylko spadek umieralności dzięki możliwości wykrywania wczesnych bezobjawowych postaci raka, ale także spadek zapadalności – czyli liczby nowych nowotworów w przyszłości dzięki usuwaniu polipów - ocenia resort. Dotychczas badania przesiewowe  w kierunku wykrycia raka jelita grubego. były realizowane na podstawie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

Opieka nad rodzinami z ryzykiem raka 

Z kolei nowelizacja w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ma pozwolić na wczesne wykrywania nowotworów dziedzicznych:

  • raka piersi, jajnika,  jelita grubego, błony śluzowej trzonu macicy, siatkówczaka i choroby von Hippel-Lindau (VHL).

Świadczenia będą obejmowały dwa etapy:

  1. poradnictwo i badania genetyczne
  2. poradnictwo i badania diagnostyczne

W ramach pierwszego etapu pacjenci są identyfikowani przez poradnie: genetyczną, genetyczno-onkologiczną lub onkologiczną. Lekarze z tych poradni przeprowadzą  szczegółowy wywiad rodzinny, a gdy zajdzie taka potrzeba, skierują na badania genetyczne. Jeśli ryzyko się potwierdzi, pacjenci będą regularną opieką poradni w ramach drugiego etapu. 

Resort szacuje, że świadczenia obejma ok.  33 tys. osób (w ramach etapu „Poradnictwo i badania genetyczne”) i 26 tys. pacjentów (w ramach etapu „Poradnictwo i badania diagnostyczne”). Szacunkowy koszt wprowadzenia nowych świadczeń od 1 lipca 2022 r.  wyniesie około 54,5 mln zł. 

Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe obecnie prowadzona jest  w ramach programu wieloletniego pt. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 (NSO). Może być on finansowany jednak tylko do 30 czerwca 2022 roku. Dlatego resort zdecydował o wprowadzeniu nowych świadczeń gwarantowanych (produktów rozliczeniowych) w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.