Ministerstwo Zdrowia chce, żeby działalność konsultantów krajowych i wojewódzkich była w pełni transparentna. Mają ujawnić między innymi swoje powiązania z branżą farmaceutyczną, gdyż mogą one powodować konflikt interesów. Projekt zmian w tej sprawie znalazł się w projekcie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

W oświadczeniach mają się znaleźć informacje o tym, czy konsultanci są udziałowcami lub członkami władz spółek, pracują na rzecz takich podmiotów lub prowadzą działalność gospodarczą w zakresie m.in. wytwarzania i obrotu lekami lub wyrobami medycznymi, doradztwa refundacyjnego, działalności leczniczej lub ubezpieczeniowej. Mają także ujawniać informacje na temat prowadzenia badań klinicznych, a także zadań opiniodawczych i doradczych.  Deklaracje te mają być jawne, w przeciwieństwie do tych składanych przez innych doradców ministra, które nie będą upubliczniane.

Zdaniem adwokat Ewy Rutkowskiej wprowadzenie wymogu publikacji oświadczeń w odniesieniu tylko do jednej kategorii osób pełniących funkcje doradcze wobec ministra zdrowia czy wojewodów powoduje, że system jest niespójny.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl