Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Pacjent był na wizycie w poradni okulistycznej. Badanie oczu wykazało, że wszystko jest w porządku, ale należy wykonać badanie USG tętnic szyjnych. Lekarz okulista nie zlecił tego badania tylko odesłał pacjenta do poradni neurologicznej.

Czy okulista nie może zlecić tego badania?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy proces leczenia pacjenta w poradni okulistycznej wymaga przeprowadzenia dodatkowego badania USG naczyń szyi - doppler, lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu okulistyki może skierować pacjenta na wykonanie takiego badania, a poniesione koszty związane z jego realizacją (płatności za wykonane badanie ultrasonograficzne dokonuje bezpośrednio lekarz kierujący) rozliczyć w ramach porady specjalistycznej 7-go typu W17. Jeśli jednak proces leczenia pacjenta w poradni okulistycznej został zakończony, a ewentualne wskazanie co do konieczności wykonania badania USG naczyń szyi - doppler wynika z podejrzenia jednostki chorobowej o charakterze neurologicznym, to za prawidłowe uznać należy wydanie skierowania przez lekarza okulistę do poradni neurologicznej. W takiej sytuacji to lekarz udzielający świadczeń w poradni neurologicznej podjąć winien decyzję w przedmiocie konieczności wykonywania dalszych badań diagnostycznych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413 z późn. zm.) „Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku badań diagnostycznych oraz warunki ich realizacji” część IV „Świadczenia ultrasonograficzne”, świadczenie oznaczone kodem ICD-9 „88.714” - USG naczyń szyi - doppler stanowi świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Jak stanowią z kolei przepisy załącznika nr 7 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Nr 79/2014/DSOZ - „Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych” badanie USG naczyń szyi - doppler zakwalifikowane zostało do listy W10 „Badania dodatkowe - grupa 9”. Co istotne, wykazanie choć jednej procedury z przywoływanej listy W10 pozwala na zakwalifikowanie świadczenia do grupy specjalistycznej W17, czyli do świadczenia specjalistycznego 7-go typu. Świadczenie takie (W17), zgodnie z przepisami załącznika nr 5A do zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ „Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych”, wycenione zostało na 10 punktów rozliczeniowych i może być realizowane zarówno w poradni okulistycznej jak i neurologicznej.

Odnosząc powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego pytania do treści sformułowanego pytania stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy proces leczenia pacjenta w poradni okulistycznej wymaga przeprowadzenia dodatkowego badania USG naczyń szyi – doppler, lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu okulistyki może skierować pacjenta na wykonanie takiego badania, a poniesione koszty związane z jego realizacją (płatności za wykonane badanie ultrasonograficzne dokonuje lekarz kierujący) rozliczyć w ramach porady specjalistycznej 7-go typu W17. Jeśli jednak proces leczenia pacjenta w poradni okulistycznej został zakończony, a ewentualne wskazanie co do konieczności wykonania badania USG naczyń szyi - doppler wynika z podejrzenia jednostki chorobowej o charakterze neurologicznym, to za prawidłowe uznać należy wydanie skierowania przez lekarza okulistę do poradni neurologicznej. W takiej sytuacji to lekarz udzielający świadczeń w poradni neurologicznej podjąć winien decyzję w przedmiocie wykonywania dalszych badań diagnostycznych.

Artur Paszkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 23.07.2015 r.