Krótsza kwarantanna dla domowników osoby zakażonej koronawirusem oraz obowiązek poddana się kwarantannie po zrobionym teście  przewiduje podpisane właśnie przez premiera Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rząd doprecyzowuje zasady kwarantanny i izolacji osób, które zostały skierowane przez lekarza rodzinnego na test a nie poddały mu się. Zgodnie z nowymi regulacjami osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

 


Teraz lekarze rodzinni zgłaszają problem pacjentów, których na test wysłali a oni się na niego nie zgłosili.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych  będzie zawieszony tylko w dwóch wypadakch:

  1. gdy lekarz będzie chciał przeprowadzić badanie fizykalne zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-
  2. na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych

Czas trwania kwarantanny dla domowników osob zakażonych.

Dalej nowe przepisy wskazują, że  osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Rząd skraca zaś czas kwarantanny dla domowników osoby zakażonej. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.