CSIOZ i PCBC ustalą zasady współpracy dla bezpieczeństwa pacjentów
\\

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji porozumiały się co do współpracy w zakresie bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczniczym z wykorzystaniem systemów informatycznych i oprogramowania.

28 sierpnia 2012 r. w siedzibie CSIOZ odbyło się spotkanie z przedstawicielami PCBC.

W spotkaniu ze strony PCBC uczestniczyli m. in.: Prezes Zarządu – dr inż. Wojciech Henrykowski oraz Kierownik Zakładu Badań i Certyfikacji Wyrobów – dr Agnieszka Wiktorowska-Jezierska. Natomiast CSIOZ reprezentowali: Dyrektor – dr n. med. Leszek Sikorski oraz Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia – dr inż. Kazimierz Frączkowski.

Przedmiotem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy CSIOZ i PCBC i ustalenie jej zasad w kontekście bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczniczym z wykorzystaniem systemów informatycznych i oprogramowania.

Dyrektor Leszek Sikorski przedstawił zadania realizowane przez CSIOZ w zakresie e-Zdrowia, w tym realizację projektów informatycznych wchodzących w skład Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ), które są współfinansowane ze środków europejskich (POIG).

Przedstawiciele jednostki certyfikującej nawiązali do systemu oceny zgodności w odniesieniu do oceny wyrobów medycznych, usług oraz oprogramowania zintegrowanego z aparatura medyczną.

Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia dr inż. Kazimierz Frączkowski omówił wybrane przykłady inicjatyw, projektów oraz działań związanych z certyfikacją oprogramowania wspierającego proces leczniczy w niektórych krajach UE.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.csioz.gov.pl, stan z dnia 30 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 30 sierpnia 2012 r.