Placówka w Pleszewie okazał się najlepsza w kategorii „szpitale zabiegowe wielospecjalistyczne”. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, trzecie – Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia z Lubina. W tej kategorii ujęto 100 szpitali.

Centrum Leczenia Oparzeń to pierwsza placówka na liście szpitali zabiegowych monospecjalistycznych, gdzie wybrano 14 najlepszych. Na kolejnych miejscach znalazły się: Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet z Wrocławia oraz Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej z Piekar Śląskich.

Szpital z Olsztyna zajął pierwsze miejsce w kategorii „szpitale niezabiegowe”. Drugie miejsce w tej kategorii przypadło  Szpitalowi Chorób Płuc im. Rafała Chylińskiego z Łodzi, trzecie – Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Neuropsychiatrycznemu z Opola. W tej kategorii wyróżniono 10 placówek.

Czytaj także:

Zakopane: 250 procedur i standardów w ramach GRC >>>

Zarządzanie ryzykiem klinicznym to poczucie bezpieczeństwa dla pacjentów >>>

W rankingu oceniane były budynki szpitala, zarządzanie majątkiem, zasilanie w media i instalacje, blok operacyjny, system sterylizacji, diagnostyka, systemy informatyczne, polityka lekowa. Pod uwagę brane były także certyfikaty, komfort pobytu pacjenta, zdarzenia i skargi, finanse oraz personel placówki i jego kwalifikacje.

Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym szpital musiał uzyskać co najmniej tyle punktów, co 100 szpital "Złotej setki", czyli 741 . Nie dotyczyło to szpitali niezabiegowych, gdzie opublikowano pierwszą dziesiątkę. Na rozesłaną ankietę odpowiedziały 243 szpitale. 

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: www.cmj.gov.pl