Ministerstwo Zdrowia zlikwidowało lukę prawną w przepisach wykonawczych do ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.). Dyrektorzy szpitali mają już podstawę do ustalania wysokości odszkodowań dla pacjentów, którzy wywalczyli je za złe leczenie przed specjalną komisją wojewody. Od wczoraj obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz.U. poz. 750). Jest w nim zapisane wprost, że nie tylko ubezpieczyciel, ale także szpital może zaproponować kwotę rekompensaty osobie pokrzywdzonej w trakcie leczenia szpitalnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna