Certyfikat potwierdzają, że laboratorium spełnia wymagania dotyczące między innymi wyposażenia aparaturowego, liczby wykonanych badań, kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych (określają odpowiednią liczbę i przygotowanie zawodowe osób wykonujących badania diagnostyczne i autoryzujących wyniki tych badań).

Na początku kwietnia 2016 Centra Genetyki Medycznej Genesis przeszły także kontrolę przeprowadzoną przez EMQN (European Molecular Quality Network), w zakresie skuteczności techniki sekwencjonowania DNA, a także jakości oraz właściwej interpretacji uzyskiwanych w ten sposób danych i otrzymały certyfikat EMQN.

Centrum Genetyki Medycznej Genesis działa od 1999 roku (początkowo działało jako Centrum Genetyki Medycznej, od 2009 roku pod obecną nazwą). Specjalizuje się w diagnostyce chorób genetycznych, wad wrodzonych, niepowodzeń rozrodu i poradnictwie genetycznym.

Placówki Genesis działają w Poznaniu (przy ulicy Grudzieniec 4) oraz w Zielonej Górze (przy ulicy Towarowej 20). Centrum posiada też ponad 40 jednostek partnerskich na terenie całej Polski.

Centrum to jedyna w Polsce placówka medyczna posiadająca tak szeroką ofertę badań genetycznych (ponad 200) i udzielająca konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego. Realizuje świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.