Grzywną w wysokości 500 zł ukarano jedną z osób zarządzających placówką.

Szpital wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym wyjaśnia między innymi, że nowo zatrudniony pracownik, mimo przeprowadzonych szkoleń nie zastosował się do procedur i instrukcji. 

- Zdarzenie to miało charakter incydentalny i osoba z grupy sprzątającej odpowiedzialna za te nieprawidłowości została zwolniona z pracy. Inne osoby, które nie zwróciły uwagi pracownikowi na nieprawidłowe działania ani nie zawiadomiły o tym przełożonych, otrzymały nagany z wpisem do akt – wynika z oświadczenia szpitala.

Szpital wprowadził też dodatkowe procedury.

Cały artykuł www.gp24.pl