Premier Beata Szydło powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Jarosława Pinkasa na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jarosław Pinkas pełnił w Ministerstwie Zdrowia funkcję sekretarza stanu od listopada 2015 roku. Odpowiadał za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w resorcie, nadzorował pracę departamentów: nauki i szkolnictwa wyższego, matki i dziecka oraz zdrowia publicznego, działalność Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

Dymisja wiceministra została przyjęta 25 stycznia 2017 roku.

Jarosław Pinkas od 2005 do 2007 roku był  podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.  Jest współautorem ustawy o ratownictwie medycznym. Z wykształcenia jest lekarzem.

Źródło: www.minrol.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]

 [-OFERTA_HTML-]