Umowy zostały podpisane z Alior Bankiem. Jedna dotyczy kredytu  nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności spółki na kwotę 2.277 tysiąca euro. Spłata nastąpi do listopada 2015 roku. Druga umowa określa warunki otwarcia akredytywy z okresem spłaty do sierpnia 2015 roku na kwotę 2 277 tysięcy euro z przeznaczeniem na otwieranie przez bank akredytywy dokumentowej, która będzie zabezpieczać koszt frakcjonowania osocza przez LFB Francja. Zabezpieczenie umowy stanowi pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami spółki prowadzonymi w Banku.

W roku 2010 konkurs na budowę i uruchomienie fabryki osocza w Mielcu ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym złożyło trzech inwestorów, w tym także Biomed-Lublin. Jedna wybrano ofertę Konsorcjum Octapharma.

Czytaj na ten temat: Minister zatwierdził rekomendację dot. budowy fabryki osocza>>>

Jednak inwestycja nie doszła do skutku. W maju 2014 roku zapadł wyrok w sprawie, która była efektem roszczeń wniesionych przez inwestorów.

Więcej na ten temat: Wyrok w sprawie Laboratorium Osocza: 1,2 mln dolarów na rzecz RP >>>

W roku 2011 Biomed-Lublin podpisał kontrakty na 130 tys. litrów polskiego osocza w konkursie ogłoszonym przez konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Koszt dokończenia inwestycji w Mielcu szacowany jest na 200 mln zł.