Nowa regulacja uwzględnia zadania określone przepisami Unii Europejskiej między innymi z zakresu kontroli obecności substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach. Szczególnie, dotyczące występowania chorób odzwierzęcych, które w sposób naturalny mogą zostać przeniesione ze zwierząt na człowieka. Ich negatywną  konsekwencją dla budżetu NFZ są koszty leczenia,  a także znaczne, wymierne  straty dla pracodawców. Choroby zawodowe  odzwierzęce (np. borelioza)  generują ogromne koszty finansowe i społeczne. Przynoszą  straty przedsiębiorcom.
 
Zdaniem BCC, problemy te wymagają zdecydowanych działań ze strony resortu zdrowia. BCC oczekuje poważnej debaty nad zapowiadaną ustawą o zdrowiu publicznym, a także realizacji  inicjatywy BCC – powołania Rady Zdrowia Publicznego kierowanej przez premiera oraz uregulowania w jednym akcie prawnym – ustawie o zdrowiu publicznym – bezpieczeństwa ochrony zdrowia obywateli.