Decyzja RPP ma rygor natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji Rzecznik Praw Pacjenta nakłada na podmiot leczniczy karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych.

 

Prawa i obowiązki pacjenta - zagadnienia ogólne​ - czytaj tutaj>>

Prawo do świadczeń ze starannością

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że pacjenci mają prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należyta starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym (mówi o tym art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W realizację tego prawa wpisuje się spełnianie przez podmioty lecznicze określonych norm jakościowych przewidzianych przepisami prawa, w tym dotyczących wody, aby użycie jej przez pacjentów było bezpieczne.

- Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom podczas ich pobytu w szpitalu jest kwestią absolutnie najważniejszą – powiedział Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. - W naszych działaniach kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej edukacji, bezpieczeństwa i wsparcia pacjentów – dodał.

 


RPP współpracuje z sanepidem

Mając na uwadze charakter wskazanych uchybień i ich wpływ na bezpieczeństwo pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie nadzoru nad spełnianiem przez podmioty lecznicze określonych wymagań higieniczno-sanitarnych jakie powinny spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielanie świadczenia zdrowotne i wykonywania decyzji organów tej służby.

Przepisy sanitarne tylko na papierze

Pisaliśmy o tym, że teraz mamy restrykcyjne przepisy dotyczące wymagań sanitarnych, jakie mają spełniać szpitale i przychodnie. Mimo to nadal działają oddziały, na których na 25 łóżek są dwie łazienki. To możliwe, ponieważ prawo pozwala szpitalom wystąpić po opinię sanepidu, czy nie zagrażają bezpieczeństwu, ta jednak dla nich nie jest wiążąca. I dlatego choć nie spełniają wymogów, nadal działają. Zdaniem ekspertów konieczna jest zmiana przepisów, by skończyć z tą fikcją.