Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosowała w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej apel do premiera Mariusza Morawieckiego o włączenie aptek do tarczy antykryzysowej i finansowej. Zaznacza, w nim, że wbrew panującemu przekonaniu, kryzys gospodarczy będący następstwem pandemii koronawirusa znacząco odbił się na działalność aptek, znacznie obniżając ich dochody. Negatywny trend dotyczy głównie placówek prowadzonych przez mikroprzedsiębiorców.

Czytaj również: Teraz młode firmy też mogą skorzystać z pomocy >>

 


Apteki w dołku finansowym – wiele z nich być może zostanie zamknięta przez właścicieli

Zdaniem samorządu, apteki znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W znacznej części apteki prowadzone są przez mikroprzedsiębiorców bądź farmaceutów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak wskazuje Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, konsekwencją trudnej sytuacji finansowej aptek będzie konieczność ich zamykania przez właścicieli, co może negatywnie wpłynąć w najbliższych miesiącach na stabilność i jakość usług świadczonych przez farmaceutów, dostępność dla pacjentów do placówek aptecznych.

Farmaceuci apelują do premiera o wsparcie

NRA wnosi o poszerzenie listy podmiotów uprawnionych do skorzystania z przygotowanych przez Radę Ministrów pakietu kompleksowych rozwiązań ujętych w tarczy antykryzysowej oraz finansowej, które pozwolą na wsparcie aptek oraz umożliwią placówkom najbardziej dotkniętym ograniczeniami dalszą egzystencję oraz stabilne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w przyszłości.

Jak zaznaczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, uwzględnienie propozycji NIA ma nie tylko strategiczne znaczenie dla dalszego funkcjonowania wielu przedsiębiorców farmaceutycznych, ale także utrzymania miejsc pracy farmaceutów, którzy są w nich zatrudnieni, ponadto zagwarantowania płynności finansowej w czasie poważnych zakłóceń, jakie mają miejsce w gospodarce.