Chodzi o podmioty inne niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących leczenia szpitalnego ze środków publicznych. 

Wszelkie informacje o postępowaniu, niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” , od 11 marca 2016 roku.

Czytaj: AOTMiT: nowe taryfy świadczeń w ramach opieki długoterminowej>>>

Od 1 stycznia 2015 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (przedtem Agencja Oceny Technologii Medycznych) przejęła zadania wyceny świadczeń od Narodowego Funduszu Zdrowia. Taryfikacja służy stworzeniu właściwych proporcji cen między różnymi świadczeniami. Agencja nie decyduje o wartości punktu, przyznawanego poszczególnym świadczeniom, ale o proporcji, stosując skalę punktową zwaną taryfą.

Dowiedz się więcej z książki
Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł