W pierwszym przypadku chodzi o podmioty prowadzące zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze lub opiekuńczo-lecznicze, realizujące świadczenia dla pacjentów z chorobą AIDS lub zakażonych HIV, prowadzące zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze dla dzieci i młodzieży lub opiekuńczo–lecznicze dla dzieci i młodzieży i nie oferujące świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Druga grupa podmiotów, które Agencja zaprasza do współpracy, to placówki oferujące leczenie szpitalne finansowane ze środków publicznych w zakresie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.

Z podmiotami, które wyraża chęć współpracy, podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach.

Źródło: www.aotm.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]