Wycofana została seria produktu o numerze: 050714 i dacie ważności: 06.2016.

Podmiotem odpowiedzialnym są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Decyzja GIF została podjęta pod tym jak do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła decyzja własna podmiotu odpowiedzialnego dotycząca wycofania podanej serii produktu Taromentin. Powodem wycofania była niejednorodność serii.