Osoby młode i lepiej wykształcone są bardziej skłonne do tego, by po śmierci pobrano od nich narządy w celu przeszczepienia innym.

Na pytanie kto powinien decydować o pobraniu narządów po śmierci, 68 procent respondentów wskazało, że każdy indywidualnie, w ciągu swego życia. 21 procent uznało, że jest to zadanie rodziny, 11 procent nie miało zdania w tej sprawie. 18 procent uznało jednak, że w przypadku im bliskiej osoby, mimo wyrażanej przez nią za życia zgody, sprzeciwiłoby się pobraniu narządów do przeszczepu. 62 procent badanych miało zdanie odmienne.

57 procent ankietowanych nie wydałoby zgody na pobranie organów, gdyby wiedzieli, że ich bliska zmarła osoba za życia była temu przeciwna. Gdyby opinia zmarłego nie była znana, 49 procent badanych nie sprzeciwiłoby się pobraniu narządów, 26 procent miało odmienne zdanie.
 

Respondentów pytano, dlaczego rodziny osób zmarłych sprzeciwiają się pobraniu narządów. 40 procent uznało, że powoduje to szok związany ze śmiercią bliskiej osoby; w dalszej kolejności wskazywano na nieznajomość woli osoby zmarłej, niską świadomość społeczną, uwarunkowania religijne czy obawy przed ingerowaniem w ciało osoby zmarłej.

Badanym zadano też pytanie, co decyduje o śmierci człowieka. 51 procent odpowiedziało, że śmierć człowieka następuje wtedy, gdy w sposób nieodwracalny zniszczony jest jego mózg, 35 procent wskazało na zatrzymanie akcji serca. 14 procent nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.

68 procent respondentów uważa, że decyzja o pobraniu ich narządów po śmierci powinna być podejmowana indywidualnie, za życia. 45 procent mówi, że taka zgoda powinna być udokumentowana na piśmie. 29 procent za zgodę uznaje brak wniesionego sprzeciwu.
 

36 procent Polaków przyznaje, że nie orientuje się jakie przepisy obowiązują w tej sprawie w ich kraju. Co czwarty jest przekonany, że do pobrania narządów wystarczy zgoda za życia. Tylko 17 procent ma świadomość, że przepis obowiązujący w Polsce, to brak wniesionego sprzeciwu za życia.

O stosunek Polaków do transplantologii pytano przy okazji kampanii społecznej "Zgoda na życie" finansowanej ze środków Ministerstwa Zdrowia. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich CAPI, na próbie 1001 Polaków w wieku 15 lat i więcej w dniach 2-7 października 2015. (pap)