Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych wyjątków, a samorząd zawodowy musi skreślić po upływie roku od zakończenia aplikacji każdego aplikanta, bez względu na powód, dla którego nie przystąpił do egzaminu. Problem pojawia się więc, gdy z powodu powikłań w okresie ciąży, macierzyństwa lub długotrwałej i poważnej choroby aplikant nie może przystąpić do egzaminu w najbliższym terminie po zakończeniu aplikacji. Nowelizacja, która czeka już tylko na podpis prezydenta, wprowadzi zmiany w tym zakresie.

 

 

Aplikantki adwokackie i radcowskie, które po zakończeniu aplikacji nie mogły przystąpić do egzaminu z powodu urodzenia dziecka w ostatnim roku aplikacji, zachowają uprawnienia aplikanta przez dodatkowy rok. Innymi przesłankami do zachowania uprawnień będzie też "poważna choroba" aplikanta wymagająca np. hospitalizacji przez co najmniej 21 dni w ostatnim pół roku aplikacji, albo powikłania związane z przebiegiem ciąży trwające co najmniej 30 dni w okresie ostatniego pół roku aplikacji.

O wydłużeniu statusu aplikanta zdecyduje okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych w drodze uchwały - na wniosek aplikanta złożony przed upływem roku od daty zakończenia aplikacji adwokackiej.

Czytaj też: Aplikant w przyszłym roku zapłaci więcej >