Podjęcie studiów to wciąż opłacalny wybór – badania oparte na systemie śledzenia ekonomicznych losów absolwentów pokazują, że niezależnie od roku ukończenia studiów, zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną i, co więcej, ich wzrost jest szybszy niż wzrost płac w ich miejscach zamieszkania. Przeciętny absolwent jednolitych studiów magisterskich w pierwszym roku po dyplomie zarabia między 0,6 a 0,65 lokalnych średnich zarobków.

Czytaj: Najlepsze perspektywy pracy po informatyce>>

UJ i UW na topie rankingów

Im bardziej prestiżowa uczelnia, tym więcej kandydatów. W tym roku pierwsze miejsce zdobył Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 20. Za nim jest Politechnika Warszawska (16 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (14 kierunków). Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Do potwierdzenia chęci udziału w rekrutacji na studia jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia konieczne jest wniesienie tzw. opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna na każdy kierunek studiów wynosi 85 zł.

Czytaj w LEX: Na jakich absolwentów czekają pracodawcy? >

Limit miejsc na studia medyczne

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszą się studia medyczne – limit miejsc ogłaszany jest co roku przez ministra zdrowia. W roku akademickim 2022/2023 na kierunkach lekarskich projektowany limit miejsc ogółem wynosi 9 323 miejsc, w tym:

  •     na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim wynosi 5 688 miejsc,
  •     na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 1 756 miejsc,
  •     na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski 1 879 miejsca.

 

W zeszłym roku najpopularniejsza informatyka

W zeszłym roku najpopularniejszym kierunkiem wśród kandydatów na studia była informatyka (36026). Na kolejnych pozycjach pod kątem popularności uplasowały się:

  • psychologia – 35264 zgłoszenia;
  • zarządzanie – 29272 zgłoszenia;
  • kierunek lekarski – 21620 zgłoszeń, przy czym z liczby tej wykluczone są dane uczelni nadzorowanej przez Ministerstwo Zdrowia;
  • prawo – 20 541 zgłoszeń.

 

Czytaj omówienie w LEX: Informacja rektora w sprawie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe nie podlega zaskarżeniu  >

Według danych ELA absolwenci studiów informatycznych najlepiej sobie radzą na rynku pracy. Mają najwyższe zarobki i niskie ryzyko bezrobocia. Dane systemu ELA pokazują jednak, że są różnice pomiędzy absolwentami tego kierunku, zarówno jeżeli popatrzymy na osiągane zarobki, jak i uwzględniając ryzyko bezrobocia. Średnie zarobki absolwentów informatyki po uzyskaniu dyplomów są wyższe wśród osób mających doświadczenie na rynku pracy, a także wśród tych, którzy ukończyli studia w dziedzinie nauk technicznych.

Prawo jednym z najpopularniejszych kierunków

Jak widać, mimo dużej konkurencji na rynku, wciąż dużą popularnością cieszą się studia prawnicze - tak jest na Uniwersytecie Śląskim, gdzie pierwszy etap zakończył się 10 lipca. W katalogu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) wpisało się do tej pory 13 863 kandydatów, którzy dokonali łącznie 18 896 rejestracji. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znajdują się: psychologia (2160 zarejestrowanych osób), prawo (1348 osób) i informatyka (590 osób). Najwięcej kandydatów na jedno miejsce jest na kierunkach: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia - 19,25, reżyseria - 15,88, psychologia – 12 oraz filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim - 11,24.

 

 

Na lubelskim UMCS pod względem liczby rejestracji na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się: psychologia, prawo, kryminologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, zarządzanie, ekonomia, logistyka i produkcja medialna. Na UJ Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na psychologię wykładaną na Wydziale Filozoficznym - 2475 osób. Od lat niezmiernie popularnym kierunkiem pozostaje także prawo, na które w tym roku aplikacje złożyło 1837 kandydatów. Z kolei psychologię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji studiować chce 1589 osób. Filologię angielską wybrało 1167 kandydatów, a kierunek lekarski - 1082. Według danych UAM najwięcej chętnych zgłosiło się na psychologię - 2117 osób, prawo - 1584 i filologię angielską - 1389.

 

W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim zarejestrowało się do tej pory ok. 28 tys. kandydatów, którzy dokonali ponad 51 tys. rejestracji. Według wstępnych wyników najwięcej zapisów było na kierunki: psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (3,1 tys. zapisanych osób); zarządzanie, stacjonarne, I stopnia (3 tys.), ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, stacjonarne, I stopnia (2,9 tys.); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (2,3 tys.); prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie (2 tys.).

 

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach: orientalistyka – koreanistyka, stacjonarne, I stopnia (28 osób na jedno miejsce); orientalistyka – japonistyka, stacjonarne, I stopnia (16); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (16); orientalistyka – sinologia, stacjonarne, I stopnia (15); psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (15).