Podjęcie studiów to wciąż opłacalny wybór – badania oparte na systemie śledzenia ekonomicznych losów absolwentów pokazują, że niezależnie od roku ukończenia studiów, zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną i, co więcej, ich wzrost jest szybszy niż wzrost płac w ich miejscach zamieszkania. Przeciętny absolwent jednolitych studiów magisterskich w pierwszym roku po dyplomie zarabia między 0,6 a 0,65 lokalnych średnich zarobków.

Czytaj: Najlepsze perspektywy pracy po informatyce>>

 

UJ i UW na topie rankingów

Im bardziej prestiżowa uczelnia, tym więcej kandydatów. W tym roku pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich ponownie zajął Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. Drugą pozycję zajął Uniwersytet Warszawski (wskaźnik rankingowy 99,2), a trzecią Politechnika Warszawska (wskaźnik rankingowy 83,5). Czwarte miejsce zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a piąte Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Na kolejnych miejscach znalazły się: Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Gdański Uniwersytet Medyczny i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Terminy rejestracji kandydatów:

  • Uniwersytet Jagielloński przygotował dla kandydatów bogatą ofertę – łącznie ponad 270 kierunków, w tym kilkanaście programów w języku angielskim. Internetowa rejestracja na UJ rozpoczęła się 1 czerwca, a zakończy się 8 lipca.
  • Na Uniwersytecie Warszawskim przewidziano blisko 20 tys. miejsc – rekrutacja internetowa rozpoczęła się 7 czerwca, a trwała do 5 lipca;
  • Na UAM zapisy trwają od 1 czerwca do 12 lipca;
  • Na Politechnice Warszawskiej: 8 czerwca – 6 lipca;
  •  Na Warszawskim Uniwersytecie medycznym – 4 maja – 7 lipca.

 

Do potwierdzenia chęci udziału w rekrutacji na studia jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia konieczne jest wniesienie tzw. opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna na każdy kierunek studiów wynosi 85 zł.

Czytaj w LEX: Na jakich absolwentów czekają pracodawcy? >

 

Limit miejsc na studia medyczne

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszą się studia medyczne – limit miejsc ogłaszany jest co roku przez ministra zdrowia. W roku akademickim 2021/2022 na kierunkach lekarskich projektowany limit miejsc ogółem wynosi 9 029 miejsc, a na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit wynosi 1342 miejsc.

Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 1 756 miejsc oraz na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski 1 824 miejsc

Na kierunku lekarskim projektowany limit miejsc ogółem wynosi 9 029 miejsc (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i obcokrajowców wynosi 5 449 miejsc,).

 

W zeszłym roku najpopularniejsza informatyka

W zeszłym roku najpopularniejszym kierunkiem wśród kandydatów na studia była informatyka (3368). Na kolejnych pozycjach pod kątem popularności uplasowały się:

  • Psychologia(29239)
  • Zarządzanie (25369)
  • Prawo (19189)
  • Kierunek lekarski (17660)
  • Ekonomia (16708)

 

Czytaj omówienie w LEX: Informacja rektora w sprawie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe nie podlega zaskarżeniu  >

 

Według danych ELA absolwenci studiów informatycznych najlepiej sobie radzą na rynku pracy. Mają najwyższe zarobki i niskie ryzyko bezrobocia. Dane systemu ELA pokazują jednak, że są różnice pomiędzy absolwentami tego kierunku, zarówno jeżeli popatrzymy na osiągane zarobki, jak i uwzględniając ryzyko bezrobocia. Średnie zarobki absolwentów informatyki po uzyskaniu dyplomów są wyższe wśród osób mających doświadczenie na rynku pracy, a także wśród tych, którzy ukończyli studia w dziedzinie nauk technicznych.

Zobacz w LEX: Co po prawie? - nagranie z wywiadu dla studentów >

 

Na prawo na UW po 4 osoby na miejsce

Jak widać, mimo dużej konkurencji na rynku, wciąż dużą popularnością cieszą się studia prawnicze, dane o liczbie zgłoszonych kandydatów ma już WPiA UW. - Pierwszy etap rekrutacji, czyli rejestracja internetowa  zakończyła się w poniedziałek o 23:59 – mówi Olga Smętek, p.o. Kierownika Sekcji Promocji WPiA UW -  Na studia stacjonarne na kierunku prawo zgłosiło się 2001 osób na 500 miejsc. Oczywiście ostateczna liczba kandydatów może ulec zmianie, gdy upłynie termin na wniesienie opłaty rekrutacyjnej – dodaje.

Czytaj omówienie w LEX: Bez wykazania trudnej sytuacji finansowej student nie otrzyma stypendium socjalnego  >

Na późniejszym etapie rekrutacji kandydaci z najlepszymi wynikami dostarczą niezbędne dokumenty. Pod uwagę brane są wyniki z jęz. polskiego, matematyki i języka obcego (podstawowego lub rozszerzonego - ten drugi jest lepiej punktowany). Wymagane są też dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym - nie musi być to jednak ani historia, ani WOS - pod uwagę brana jest m.in. biologia, chemia, fizyka lub informatyka.

Zobacz w LEX: Przygotowanie pracy dyplomowej w pandemii, czyli jak skutecznie korzystać z zasobów internetowych - szkolenie online >