Jak informują organizatorzy - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości - program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie lub w jej okolicach, Projekt Społeczny oraz Szkołę Letnią.

Udział w Pracowni jest nieodpłatny, a uczestnicy mają zapewnione wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.  Po ukończeniu programu otrzymają certyfikat, a wyróżniającym się uczestnikom zaproponowane zostaną praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości i Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. 

Czytaj: Trwa rekrutacja do Pracowni Liderów Prawa>>
  
By dołączyć do Pracowni należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych Programów: 
  
•    Program Student Junior (dla studentów I, II oraz III roku)
Formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=09ee3611acaf4921ad3f91cf39a3bf56 >>
  
•    Program Student Senior (dla studentów IV i V roku)
Formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8639f7e84e904a13bbf2aa939c627292 >>
  
•    Program Główny (dla absolwentów)
Formularz zgłoszeniowy: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f11c33fc48c24a909aebfcd41d6bb8ed >> 
  
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 października. W Pracowni mogą wziąć udział studenci i absolwenci prawa oraz innych kierunków, jeśli rozwój ich umiejętności w tym obszarze jest uzasadniony. 
  
Więcej informacji o programie  na stronie internetowej:  www.liderzy.iws.org.pl >>