Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia, która ma pomóc studentom w zdobyciu praktycznych umiejętności. W programie mogą wziąć udział tak studenci dopiero rozpoczynający swoją przygodę na wyższych uczelniach, jak i ci, tuż przed dyplomem. Udział jest bezpłatny.

 

 


 

Trzy programy nie tylko dla prawników

W programie uczestniczyć mogą zarówno studenci oraz absolwenci prawa, jak i innych kierunków, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem we wskazanym obszarze. Program obejmuje siedem zjazdów szkoleniowych przeprowadzonych w Warszawie lub w jej okolicach, Szkołę Letnią, a także Projekt Społeczny.

 

Programy to:

 

Uczestnicy projektu otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie przez nich programu, a wyróżniające się osoby także  szansę na odbycie praktyk w Ministerstwie Sprawiedliwości.