- Cały świat patrzy dziś w stronę naukowców z nadzieją na to, by położyli kres epidemii COVID-19 - mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. - Kryzysy zdrowotny, którego jesteśmy świadkami, wpływa niemal na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Musimy skoncentrować wysiłki na jego przezwyciężeniu. Do tego potrzeba lekarzy, wybitnych naukowców. W latach poprzednich lekarze głównie wyjeżdżali z Polski. My robimy kolejny krok, żeby odwrócić ten proces. Polskie braki w służbie zdrowia powinniśmy uzupełnić naszymi rodakami, którzy wyjechali. Ten program to pierwszy krok w dobrym kierunku. Mogę zdradzić, że pracujemy nad kolejnymi – dodaje wiceminister.

 

NAWA będzie zabiegać o powroty polskich naukowców>>

 

Program pomoże w zwalczaniu COVID-19

Nabór w specjalnej edycji Polskich Powrotów skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.
- To działanie mające przede wszystkim sprowadzić do kraju naukowców z obszaru medycyny, farmacji, przedstawicieli szeroko pojętych nauk biomedycznych i o zdrowiu. Ten kapitał ludzki jest na obecną chwilę niezwykle cenny i musimy o niego aktywnie zabiegać – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

 

 

W programie finansowane są: wynagrodzenie powracającego naukowca, wynagrodzenia członków grupy projektowej, koszty przesiedlenia. Mogą też być finansowane koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. Dodatkowo Narodowe Centrum Nauki (NCN) finansuje koszty badań podstawowych w ramach tzw. komponentu badawczego, który ma charakter grantu startowego, umożliwiającego rozpoczęcie badań zaraz po przyjeździe do kraju.

- Cieszę się z rozwijającej się współpracy NAWA z NCN. To kolejny program, w którym nasze agencje łączą siły. Dzięki Polskim Powrotom, do kraju przyjadą doświadczeni naukowcy z zagranicy. Ich powrót – oprócz tego, że w dobie pandemii może przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat COVID-19 i pomóc w walce z koronawirusem – wzmocni polską naukę w obszarach, w których jest to najbardziej potrzebne: zwiększy różnorodność, stopień umiędzynarodowienia i mobilność zespołów naukowych w polskich uniwersytetach i instytutach – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

 

W ramach Polskich „Powrotów 2020. Edycja COVID-19”, NAWA zapewnia finansowanie projektów realizowanych przez okres od 3 do 4 lat, kwotą wynoszącą maksymalnie dla jednego projektu 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje tzw. komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje tzw. komponent badawczy, maksymalne finansowanie wyniesie 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe dzięki programowi pozyskują do współpracy specjalistów, posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych.

 

Dotychczas NAWA ogłosiła trzy edycje Polskich Powrotów (trwa ocena wniosków 3. edycji programu). W ramach Polskich Powrotów w latach 2018-2020 rozpoczęło lub rozpocznie swoje projekty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach 40 naukowców. Wrócili z ośrodków m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Pracują w polskich ośrodkach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Wnioski w programie „Polskie Powroty. Edycja COVID-19” mogą składać uczelnie i inne jednostki naukowe, które planują zatrudnić powracającego naukowca. Wnioski przyjmowane są od 15 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA. Projekty w ramach „Polskich Powrotów 2020. Edycja COVID-19” mają rozpocząć się w terminach: najwcześniej 1 stycznia 2021 roku, a najpóźniej 30 września 2021.