Rektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska poinformowała, że senat uczelni pozytywnie zaopiniował w poniedziałek 30 maja br. „Politykę równościową i antydyskryminacyjną”. Za projektem oddano 45 głosów, przeciw trzy, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Mówiąc o „duchu" przyjętego dokumentu powiedziała, że „chodzi o to, żeby UAM był miejscem przyjaznego i bezpiecznego studiowania, kształcenia i żeby był przyjaznym, bezpiecznym miejscem pracy”. Kaniewska wskazała, że dzięki przyjęciu dokumentu na uczelni zostanie wprowadzony obowiązek szkoleń antydyskryminacyjnych, dotyczących takich zachowań jak mobbing, molestowanie seksualne czy nierówne traktowanie.  - W naszym prawodawstwie zapewnia się wszystkim równość bez względu na płeć, wyznanie, poglądy, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną – podkreśliła rektor.

Więcej: Poznański uniwersytet ma politykę antydyskryminacyjną>>

 


MS i prokuratura będą bardzo aktywne

Swoją deklarację wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski złożył w sobotę 4 czerwca podczas konferencji prasowej w Poznaniu. Zaznaczył, że jeszcze przed jej przyjęciem przez senat „Polityka równościowa” UAM była krytykowana przez wiele środowisk, do których dołączyła jego partia – Solidarna Polska. - Uważamy, że niedookreśloność pojęć, która w tym dokumencie się pojawia, jak choćby "mowa nienawiści" czy brak definicji osoby transpłciowej jest bardzo niebezpieczne, ponieważ otwiera bardzo szerokie pole do uznaniowości – powiedział.

- Chciałbym zadeklarować, że jeżeli ktokolwiek z pracowników czy studentów UAM poniesienie kiedykolwiek jakieś negatywne konsekwencje w związku ze stosowaniem tego dokumentu, który niesie z sobą te zagrożenia, to na pewno będę zwracał się do prokuratury, aby włączała się w każde takie postępowanie i chroniła prawa obywatelskie - podkreślił. - Będziemy na pewno w tej sprawie bardzo aktywni - zapewnił wiceszef resortu sprawiedliwości. 

Minister edukacji też zna dokument

Odnosząc się do wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości rzeczniczka prasowa UAM Małgorzata Rybczyńska przekazała, że w sprawie przyjętego dokumentu rektor uczelni jest w kontakcie z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, "któremu przesłała zarówno uchwalony dokument, opinię prawną, jak i odpowiedź na list pana ministra". - Mam nadzieję, że pan wiceminister zna uchwalony dokument, bo w porównaniu z projektem znalazło się tam kilka zmian, które wcześniej podnoszone były przez krytykujących "Politykę równościową i dyskryminacyjną" i warto o nich wiedzieć - powiedziała Rybczyńska PAP.

Rzeczniczka poinformowała, że w stosunku do projektu w przegłosowanej wersji "Polityki równościowej" rozszerzono katalog społeczności, "wobec których UAM wspierać będzie interesariuszy zewnętrznych w zakresie promowania wiedzy o ich różnorodności etnicznej kulturowej oraz religijnej". I dodała, że w ostatecznej wersji zniesiono możliwość anonimowego zgłaszania informacji o praktykach dyskryminacyjnych.