Rada Ministrów przyjęła zmianę uchwały ws. wieloletniego programu budowy dróg krajowych. Wartość środków wzrośnie ze 107 mld zł do 135 mld zł. Środki będą pochodzić z opłaty paliwowej, kredytów, pożyczek, obligacji oraz opłaty elektronicznej.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podało, że niezbędne dla wzmożonych działań inwestycyjnych na terenie Polski Wschodniej jest zapewnienie większej liczby środków finansowych. Środki będą przeznaczone w szczególności na realizację brakujących odcinków drogi Via Carpatia w ciągu S19.

Źródło: www.wnp.pl