Wydane przez resort stanowisko, ma związek z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wątpliwości samorządów dotyczyły zwłaszcza kwestii ochrony zieleni zabytkowej. Nowelizacja umożliwi osobom fizycznym wycięcie bez pozwolenia drzew i krzewów, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm, w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. Jeżeli chodzi o pozostałe gatunki drzew, obwód ten wynosi 50 cm.

W swoim komunikacie resort wskazuje jednak, że nowe zasady wycinki, nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmian w obrębie historycznej zieleni zabytkowej. Ta szczególna ochrona dotyczyć będzie m.in. parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, które pozostają pod ochroną konserwatorską.

(mkidn.gov.pl) 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami