"Będzie to aż 65 proc. budżetu, który wynosi 1,3 mld zł. Daje to rekordową sumę ponad 800 mln zł. Środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje na drogach" - poinformowała Ewa Domeradzka z gabinetu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Samorząd województwa realizuje obecnie dwa programy poprawy stanu dróg: usprawnienia powiązań komunikacyjnych w południowo-zachodniej oraz w północnej części województwa. Oznacza to naprawę łącznie ponad 350 km dróg.

"Część odcinków jest już realizowana, rozstrzygamy kolejne przetargi, ale szczyt realizacji przypadnie na lata 2013, 2014, aż do połowy 2015 roku" – poinformował marszałek Jacek Protas.

W planie wydatków inwestycyjnych znalazły się też m.in. modernizacja teatru im. Stefana Jaracza (jej łączna wartość to 40 mln zł) oraz inwestycje w szpitalach wojewódzkich w Olsztynie i Elblągu oraz szpitalu dziecięcym.

"Jestem przekonany, że w przyszłym roku rozpoczniemy wydatkowanie większych sum na budowę regionalnego portu lotniczego w Szymanach, chociaż tam największe środki będą przeznaczane w latach 2014 i 2015" - dodał marszałek Protas.

Planowany deficyt Warmińsko-mazurskiego na 2013 rok wynosi 91 mln zł. "To sporo, ale zadłużenie województwa jest pod kontrolą. Na koniec roku 2013 planowane zadłużenie na Warmii i Mazurach wyniesie 30 proc." - dodał Protas.

Projekt budżetu regionu zostanie teraz przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym sejmiku województwa. Głosowanie nad budżetem zaplanowano na 28 grudnia. 

jwo/ je/