Mimo, iż art. 90 ust. 1 p.z.p. w nowym brzmieniu obowiązuje już od roku, to nadal sprawia problemy. Prawnicy UZP zaznaczają, że podstawa zwrócenia się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny ma pierwiastek subiektywny – oferta ma wydać się zamawiającemu rażąco niska. Ale nowelizacja wprowadziła też element obiektywny, kiedy to zamawiający ma już obowiązek żądania wyjaśnień wykonawcy.

UZP: rażąco niską cenę należy wyjaśnić w zakresie zamówienia podstawowego >>>

Jak pisze "DGP", jedna z kontroli UZP ujawniła, iż mimo że wszystkie oferty złożone w pewnym postępowaniu były dużo niższe od wartości zamówienia to zamawiający nie wezwał żadnego z wykonawców do wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny. Zaproponowane ceny nie wydały mu się bowiem zbyt niskie.

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

UZP podkreślił jednak, że w tej sytuacji zamawiający miał obowiązek wezwać do złożenia wyjaśnień, bo ceny ofert były niższe niż 30 proc. szacunkowej wartości. W tym przypadku subiektywne przekonanie zamawiającego, że ceny nie były niskie nie miało znaczenia. Liczy się bowiem tylko porównanie z obiektywnym wskaźnikiem, jakim jest szacunkowa wartość zamówienia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna