Obecnie transport w Zakopanym to głównie prywatne busy. Miasto, chce jednak uruchomić dwie własne linie które, szczególnie poza sezonem, obsługiwałyby gorzej skomunikowane rejony miasta. 

Zamawiającym jest Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa TESKO, które chce pozyskać nowe i niskopodłogowe autobusy na drodze leasingu operacyjnego.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje kryterium ceny (70 proc.), warunki techniczno-eksploatacyjne (25 proc.) oraz gwarancja (5 proc.).

Zainteresowani wykonawcy swoje oferty mogą składać do 7 grudnia br.

Źródło: www.onet.pl