Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych koalicji PO-PSL. Przeciwko było 11 radnych z PiS, SLD i jeden radny Solidarnej Polski.

Zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz mówił o budżecie stabilnego rozwoju. Zdaniem Geblewicza, dzięki niemu województwo uniknie stagnacji inwestycyjnej oraz utrzyma stabilny poziom inwestycji w regionie.

Przewodniczący klubu radnych PiS w sejmiku Paweł Mucha powiedział PAP, że przyjęty budżet jest zły, m.in. dlatego, że nie udało się w wystarczający sposób ograniczyć wydatków bieżących. Zdaniem Muchy budżet nie stwarza także możliwości inwestowania na odpowiednim poziomie w przyszłej perspektywie unijnej.

W wydatkach budżetu dominują projekty inwestycyjne, głównie w infrastrukturę transportową (51 proc. wydatków majątkowych). Województwo planuje m.in. zakup nowych szynobusów za 87 mln zł, modernizację taboru kolejowego za 31 mln zł oraz remonty dróg wojewódzkich za ponad 126 mln zł.

Najwięcej wydatków bieżących pochłonie dotacja dla Przewozów Regionalnych na pasażerskie przewozy kolejowe (77 mln zł). Ponadto blisko 103 mln zł to środki przeznaczone na kulturę, sport i turystykę; 74,5 mln zł rolnictwo oraz rybactwo i ochronę środowiska; blisko 64 mln zł politykę społeczną i rozwój przedsiębiorczości, a 39,5 mln zł na zdrowie i pomoc społeczną.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje i płatności z UE w wysokości 262 mln zł, subwencja - 185 mln zł oraz udział w podatkach budżetu państwa - 163 mln zł. „Janosikowe" ma przynieść ponad 70 mln zł.

W budżecie zaplanowano nadwyżkę operacyjną wysokości blisko 55 mln zł. Ma ona umożliwić pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty kredytów wraz z odsetkami, a także spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia.

Województwo zaciągnie w przyszłym kredyt w wysokości 78 mln zł.